Nacionalinė mokslinė konferencija „Geografinės informacijos specialistų mokymo ir profesinio tobulinimosi strategijos formavimas žinių visuomenės plėtrai“

 

2007 m. rugsėjo  27 d.

13–17 val.

Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto biofizikos auditorija

M.K.Čiurlionio 21/27, Vilnius

 

 

Mokslinė konferencija buvo organizuota užbaigiant 2006-2007 m. Vilniaus universiteto ir partnerių vykdomą Leonardo da Vinčio mobilumo projektą „Geografinės informacijos specialistų mokymo ir profesinio tobulinimosi strategijos formavimas žinių visuomenės plėtrai“. Įvykus visiems projekto vizitams konferencijoje pristatytos parengtos rekomendacijos geografinės informacijos specialistų rengimui.

 

 

Projekto dalyvio prof. A. Česnulevičiaus pranešimas konferencijoje

 

Kvietimai dalyvauti konferencijoje buvo išplatinti visoms Lietuvos mokslo įstaigoms, rengiančioms geografinės informacijos specialistus. Atvyko 6 įstaigų, nedalyvavusių projekte atstovai. Iš viso užsiregistravo 47 dalyviai, be to dar dalyvavo apie 10 nesiregistravusių, kurie pavėlavo į renginį. Renginyje dalyvavo ir Švietimo mainų paramos fondo, administruojančio paramos lėšas, atstovė.

 

Konferencijoje dalyvavo ir devynis pranešimus skaitė visų projekto partnerių atstovai. Po pranešimų vyko aktyvi diskusija, kurios metu buvo dar kartą pabrėžtos geografinės informacijos specialistų rengimo problemos ir aptartos perspektyvos.   UAB „HNIT-Baltic“ ir Nacionalinė žemės tarnyba pateikė pasiūlymą mokslo įstaigoms bendradarbiauti planuojant ir vykdant GIS nuotolinius mokymus, ką laikome svarbiausiu praktiniu šiame renginyje išsakytu pasiūlymu. Renginys baigėsi vaišėmis, kurių metu projekto dalyviai neformaliai bendravo, dalinosi kelionių patirtimi, keitėsi kontaktais.

 

Sprendžiant iš dalyvių atsiliepimų, konferencijos tikslai pasiekti, ir pats renginys buvo sėkmingas tiek turinio, tiek organizacine prasme. Manome, kad šiam renginiui Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondo parama buvo panaudota efektyviai ir sudarė apie 60 procentų konferencijos organizavimo kaštų.

 

Konferencijos programa

 

13:00                Sveikinimai (projekto vadovas A. Pilipaitis, Vilniaus universitetas)

13:15–15:00       Pranešimai (Geografinės informacijos mokslo ir mokymo problemos)

  1. Projekto pristatymas (projekto koordinatorė G. Beconytė, Vilniaus universitetas)
  2. „Teminės kartografijos edukaciniai aspektai“ (A. Česnulevičius, Vilniaus universitetas)
  3.  „Geografinės informacijos kompetencijų poreikis“ (A. Kryžanauskas, VĮ „GIS-Centras“)
  4. „Geografinių informacinių sistemų universitetinis mokymas“ (A. Kumetaitienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas)
  5.  „Geografinės informacijos studijų programos rengimo patirtis Kauno kolegijoje“ (B. Nenortaitė, Kauno kolegija)

15:00                Kavos pertrauka

15:30–17:00       Pranešimai (Geografinės informacijos studijos ir gamyba)

  1. "GIS nuotolinis mokymas" (J. Rimkuvienė, UAB „HNIT-Baltic“)
  2. „Geografinės informacijos valdymo specialistų kvalifikacijos problemos“ (A. Balsytė, Nacionalinė žemės tarnyba)
  3. „VĮ „GIS-Centras“ mobilumo patirtis“ (L. Papšienė, VĮ „GIS-Centras“)
  4. AGI  mobilumo patirtis (G. Rumšas, UAB „Aerogeodezijos institutas“)

17–17:30           Diskusija

18:00–20:00       Baigiamasis vakaras